• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
türkbayrağı
 

Aile Sağlığı Merkezimizde Kanser taramaları yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Aile Sağlığı Merkezimize bekleriz.

KANSER TARAMA
Halk İçin Bilgiler
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Tütün Kullanımının Kontrolü

Tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Tütün kullanımının kontrolü bakımından da çeşitli yaklaşımlar yapılmaktadır. Bu yaklaşımların bir bölümü tütün kullanım alışkanlığının hiç edinilmemesi için çaba gösterilmesi, diğer bir bölüm de sigara ve tütün ürünü kullanan kişilerin bu davranıştan vazgeçmeleri için çaba gösterilmesidir.

 Bu bakımdan birinci basamak sağlık kuruluşları çok önemli bir rol oynayabilir. Birinci basamak sağlık kuruluşları sigara ve tütün ürünü kullananların sigarayı bırakmaları için önemli rol oynamanın yanı sıra çocuk ve gençlerin sigara alışkanlığı edinmelerinin önlenmesi bakımından da rol üstlenebilir. Bu anlamda yasal düzenlemeler de çok önemli destek sağlamaktadır.

Tütün kontrolü bakımından diğer bir boyut ise sigara dumanından pasif etkilenmenin önlenmesidir. Pasif etkilenme insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde söz konusudur. Bu bakımdan eğitim ve sağlık kuruluşları ile toplu yaşanılan/bulunulan yerlerde tütün kullanımının yasaklanması yönünde yasal düzenlemeler vardır. Ancak yasal düzenlemeler ev ortamını kapsamamaktadır. Ev ortamındaki etkilenmenin önlenmesi bakımından da aile bireylerinin eğitiminin yeri önemlidir.

Sonuç olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarının ve buralarda çalışan hekimlerin tütün kontrolü bakımından görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen başlıklar kapsamında olmalıdır:

Hekimlik Uygulamalarında; Her başvurana/hastaya sigara/tütün ürünü kullanıp kullanmadığını sorma Sigara kullanıyorsa miktar ve süresini sorma Sigara kullananlara bırakmasını önerme Sigara kullananlara bırakma yönünde destek sağlama Sigara kullananlar ve sigarayı bırakmış olanlar için izlem programı yapma Sigara bırakma konusunda kullanılabilecek ilaçlar/maddeler

Nikotin replasman tedavisi
Bupropion
Varenicline

 Grip Hastalığı Hakkında Gerekli Bilgiler
Videolar